บริษัท มันนี่ เซอร์วิสเซส บิสซิเนส จำกัด

      จัดตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เงิน  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 3 และมาตรา 16) 
เช่น  ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ธุรกิจโอนเงิน  ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ เป็นต้น          บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักๆในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลหรือธุรกิจ  ปรับปรุง บำรุง รักษาข้อมูล  ให้ผู้ประกอบอาชีพในการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
image
ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
image
ธุรกิจโอนเงิน
image
ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
image
ธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

Peps Peps  (Politically Exposed Persons)


PEPs หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง จึงมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน

“Politically Exposed Persons” (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials. Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those with PEPs themselves.

Our Team     บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และลงทุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันการเงินตามมาตรา 3 และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
image

ข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้